Vabimo vas na strokovno posvetovanje v okviru 26. PIRČEVIH DNEVOV in skupščino društva,

ki bo v predavalnici A4 na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101,
1000 Ljubljana 16. 2. 2023 ob 15.00

Program:
15.00-15.15 Zbor udeležencev in pozdrav predsednika društva
15.15-16.00 Nekateri novi in novi-stari škodljivi organizmi na sadnih rastlinah v povezavi s klimatskimi spremembami in spremenjenimi tehnologijami pridelave (prof. dr. Mario Lešnik, UM Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede)
16.00-16.45 Obvladovanje marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys) in drugih stenic v pridelavi sadja (Mojca Rot, univ. dipl. inž. agr., KGZS-Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica)
16.45-17.00 Razprava

17.00 – 17.45 Skupščina društva
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, 2 člana,
zapisnikar in 2 overovatelja zapisnika)
2. Poročilo predsednika
3. Finančno poročilo
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Volitve članov društva
6. Plan dela za leto 2023
7. Razno

V upanju, da se boste predavanj in skupščine udeležili, Vas lepo pozdravljam!

Predsednik SSDS:
prof. dr. Robert VEBERIČ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=628530145948077&set=a.484616373672789