Naše poslanstvo

Strokovno sadjarsko društvo Slovenije je neprofitna organizacija, katere namen in naloge so:

 • pospeševanje pridelave sadja,
 • izobraževanje članov in ostalih zainteresiranih oseb za racionalno pridelavo in predelavo sadja,
 • izdajanje strokovnih publikacij, navodil in drugih informacij s področja delovanja Društva,
 • preučuje in spremlja znanost v sadjarstvu ter njeno praktično uporabo za zboljšanje ljudske prehrane,
 • daje predloge za uskladitev pridelave sadja s porabo in preučuje strokovna, tehnološka, tehnična oz. ekonomska vprašanja, ki so v neposredni zvezi s sodobnim načinom pridelovanja, predelave in prodaje sadja,
 • daje predloge za zagotovitev pridelave, prometa in potrošnje kakovostnega sadja ter nudi pomoč vsem zainteresiranim pri zboljšanju pridelave, ohranitve predelave in porabe sadja,
 • pomaga pri sestavljanju in delu znanstvenih ustanov, ki služijo proučevanju in napredku sadjarstva in po potrebi samo snuje podobne ustanove,
 • opravlja propagando za racionalno pridelovanje, predelavo in porabo sadja,
 • organizira posvetovanja in kongrese o sadjarstvu ter sodeluje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
 • izdaja znanstvene in strokovne publikacije ter daje druge informacije o problemih sadjarstva, samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami,
 • se ukvarja z dviganjem strokovnega znanja svojih članov s strokovnim usposabljanjem zaposlenih v pridelavi, prometu, predelavi in prodaji sadja,
 • sodeluje s pristojnimi državnimi organi, gospodarskimi zbornicami, znanstvenimi ustanovami, gospodarskimi in političnimi organizacijami pri opravljanju in reševanju problemov pridelave, predelave, prometa in porabe sadja,
 • opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne in koristne za napredek sadjarstva.