Izbira primerne lege in ustrezna priprava zemljišča za sadovnjak v največji meri vplivata na primerno rast in rodnost češenj. Za pripravo tal pri postavitvi nasada češenj si moramo vzeti dovolj časa in pravočasno ter dosledno izvesti vse potrebne ukrepe (spodnja povezava).

Avtorji prispevka:

Ivan KODRIČ (upokojenec, specialist za sadjarstvo na KGZS – Zavod Nova Gorica)
Alenka CAF (KGZS – Zavod Ljubljana)
Andreja BRENCE (KGZS – Zavod Novo mesto)
dr. Valentina USENIK (BF Ljubljana – Oddelek za agronomijo)

100-0019_IMG_2

Priprava zemljišča za sajenje češenj