Sušenje in smoljenje vej je velikokrat pokazatelj okužb dreves z breskovim rakom in ožigom breskove skorje. Če hočemo vsaj delno preprečiti okužbe dreves z omenjenima obolenjema, je potrebno nasade breskev in sliv škropiti.
Sedaj je čas za uporabo sistemičnega fungicida TOPSIN M., ki je namenjen zatiranju breskovega raka in ožiga breskove skorje na breskvah in slivah. TOPSIN M uporabimo v odmerku 1,7 kg na hektar. Dovoljeno je enkratno jesensko tretiranje. Škropljenje z omenjenim sredstvom je priporočljivo v vseh nasadih breskev in sliv.

Upoštevati je potrebno predpisani vodovarstveni pas od meje brega voda 1. in 2. reda.!!

 

vir: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica