Vabimo vas na strokovno posvetovanje v okviru 19. PIRČEVIH DNEVOV in skupščino društva, ki bo v predavalnici A4 na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana 20. 2. 2015 ob 14.00

Program:

petek, 20. 2. 2015

14.00-14.15 Zbor udeležencev

14.15 – 16.00

 • Pozdrav predsednice društva
 • Nagovor državne sekretarke mag. Tanje STRNIŠA o aktualni problematiki v sadjarstvu
 • KOPOP ukrepi v sadjarstvu (ga. Alenka ŠESEK, MKGP, Sektor za podeželje)
 • Razprava

16.00 – 16.30 Razvoj pridelave lupinarjev v zadnjih 10 letih (dr. Anita SOLAR, BF, Oddelek za agronomijo)

16.30 – 16.45 Odmor

16.45 – 17.30 Skupščina društva Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, 2 člana, zapisnikar in 2 overovatelja zapisnika)
 2. Poročilo predsednika
 3. Finančno poročilo
 4. Poročilo nadzornega odbora
 5. Razrešitev starega UO in NO in izvolitev novega UO in NO
 6. Plan dela za leto 2015
 7. Razno

17.30 Podelitev priznanj društva in druženje ob prigrizku

V upanju, da se boste skupščine udeležili, Vas lepo pozdravljam!

prof. dr. Metka Hudina